1. distal

  distal, inom anatomi: belägen (relativt sett) långt bort från en utgångspunkt eller ett centrum; motsats: proximal.
 2. distal stimulus

  distal stimulus, den yttre verklighet som varseblivs (föremål, levande varelser, händelser etc.) till skillnad från de mönster av ljus, ljud etc. som finns tillgängliga genom sinnesorganen (proximal stimulus).
 3. distal

  dista´l adj. ~t ORDLED: di-stal
  Svensk ordbok
 4. karpalbenen

  karpalbenen (nylat. carpalis, av carpus ’handlov’ av likabetydande grekiska karpos), carpalia, handlovens ben.
 5. mesial

  mesial, inom odontologin använd term för att ange riktning eller läge som vetter mot tandbågens mitt, dvs. mot mellanrummet mellan de båda första framtänderna.
 6. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.
 7. konstansfenomen

  konstansfenomen, överensstämmelse mellan varseblivning och en konstant företeelse i omvärlden (distal stimulus), detta utan att man tar hänsyn till den föränderlighet som kännetecknar motsvarande företeelse i det mönster som finns tillgängligt vid sinnesorganet (proximal stimulus).
 8. proximal stimulus

  proximal stimulus, perceptionspsykologisk term för mönster av ljus, ljud etc. som finns tillgängliga vid sinnesorganen.
 9. proximal

  proximal, inom anatomi: belägen nära en utgångspunkt eller ett centrum; motsats: distal.
 10. flenörtsväxter

  flenörtsväxter, Scrophulariaceae, familj växter med omkring 1 600 arter fördelade på drygt 75 släkten.