1. distrahera

  distrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-trah-er-ar SUBST.: distraherande, distrahering; distraktion
  Svensk ordbok
 2. arbetsminne

  arbetsminne, inom psykologin: generell beteckning för den tillfälliga lagring av information i korttidsminnet som krävs för att en person ska kunna utföra kognitiva, intellektuella, uppgifter.
 3. distraherad

  distrahe´rad adj. distraherat ORDLED: dis-trah-er-ad
  Svensk ordbok
 4. rodeo

  rodeo, tävlingar och uppvisningar som från omkring 1850 utvecklats ur cowboyens arbete med hästar och boskap i norra Mexico och västra USA.

 5. lorem ipsum

  lorem ipsum, textmassa använd i layoutskisser för provexemplar av trycksaker eller webbsidor.
 6. Det sjunde inseglet

  Det sjunde inseglet, film i regi av Ingmar Bergman (premiär 1957) efter hans egen pjäs ”Trämålning”.
 7. kontorslandskap

  kontorslandskap, arbetsmiljö som karakteriseras av att många arbetsplatser ryms i samma rum utan andra skiljeväggar än skärmar och växter.

 8. dis-

  dis-, latinskt prefix med betydelsen ’isär’, ’i delar’ och ’o-’, t.ex. i latin distraho ’dra isär’ och i svenska distrahera.
 9. distraktor

  distrak`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: dis-trakt-or-er
  Svensk ordbok
 10. disträ

  disträ´ adj., neutr. undviks ORDLED: dis-trä
  Svensk ordbok