1. distraktion

  distraktion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-trakt-ion-en
  Svensk ordbok
 2. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 3. vilja

  vilja, medveten mental kontroll och styrning av tänkande och handlande.
 4. distrahera

  distrahe´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-trah-er-ar SUBST.: distraherande, distrahering; distraktion
  Svensk ordbok