1. distribution

  distribution, distribuering, utdelning, fördelning; inom företagsekonomin de funktioner som förekommer vid förmedling av en vara från producent till konsument.
 2. distribution

  distribution utdelning, fördelning; matematiskt begrepp, se distributionsteori.
 3. komplementär distribution

  komplementär distribution, inom språkvetenskapen term för två språkljud som aldrig förekommer i samma omgivning.
 4. distributionsteori

  distributionsteori, en utvidgning av funktionsbegreppet, av Laurent Schwartz omkring 1945.
 5. distributionsvolym

  distributionsvolym, fördelningsvolym , den volym i vilken en i kroppen bildad substans eller ett utifrån tillfört ämne, t.ex. ett läkemedel, blandas eller löser sig.
 6. distribution

  distribution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-trib-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 7. Frigoscandia Distribution AB

  Frigoscandia Distribution AB, Helsingborg, nordiskt verksam koncern inom frys- och kyllagring av livsmedel samt tempererade transporter.
 8. distributionsekonomi

  distributionsekonomi, en avdelning som tillsammans med produktionsekonomi och administration utgjorde hörnstenarna när disciplinen företagsekonomi utvecklades ur nationalekonomin.
 9. distributionssektorn

  distributionssektorn, handelssektorn, sektor av näringslivet som förmedlar producerade varor till kunden.
 10. distributionskanal

  distributionskanal, den kedja av företag och funktioner som används för att föra en produkt från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.