1. distrikt

  distrikt (medeltidslat. districtus ’område som ligger under länsherres domsrätt’, senare: ’område’ (i allmänhet)), term som används i skilda sammanhang för att beteckna en del av en större, oftast geografisk helhet.
 2. distrikt

  distrik´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: di-strikt-et
  Svensk ordbok
 3. distriktsbeteckning

  distriktsbeteckning, beteckning för fiskefartyg som anger fartygets hemmahamn eller ort varifrån fisket bedrivs.
 4. distriktsläkare

  distriktsläkare, läkare, vanligen med specialistkompetens i allmänmedicin, som tjänstgör vid en vårdcentral (öppen vård) tillsammans med en grupp andra distriktsläkare, jämte t.ex. distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
 5. distriktssköterskebarnmorska

  distriktssköterskebarnmorska, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och barnmorska och som arbetar med mödrahälsovård, gynekologisk hälsokontroll, preventivmedelsrådgivning och andra hälso- och sjukvårdande uppgifter inom primärvårdsområdet.
 6. distriktssköterska

  distriktssköterska, legitimerad sjuksköterska med minst ett års specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård, vilken ger behörighet för arbete inom primärvård och elevhälsa.
 7. distriktsveterinär

  distriktsveterinär, veterinär som ansvarar för hälso- och sjukvård av lantbrukets djur inom ett veterinärdistrikt.
 8. distriktsblad

  distriktsblad, dansk lokaltidning som är helt annonsfinansierad och som i regel ges ut med ett nummer per vecka.
 9. distriktsmästerskap

  distriktsmästerskap, DM, sedan 1905 årliga mästerskapstävlingar inom de till Sveriges riksidrottsförbund (RF) anslutna distriktsidrottsförbunden (21 stycken 2013).
 10. distriktsnämnd

  distriktsnämnd, lokal sektorsvis nämnd som har inrättats av kommunfullmäktige för att handha förvaltning och verkställighet inom en del av kommunen, t.ex. fritids-, kultur-, skolfrågor och sociala frågor, jämför social distriktsnämnd.