1. distrikt

  distrikt, term som används i skilda sammanhang för att beteckna en del av en större, oftast geografisk helhet.

 2. distriktssköterskebarnmorska

  distriktssköterskebarnmorska, legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och barnmorska och som arbetar med mödrahälsovård, gynekologisk hälsokontroll, preventivmedelsrådgivning och andra hälso- och sjukvårdande uppgifter inom primärvårdsområdet.
 3. distriktsbarnmorska

  distriktsbarnmorska, äldre benämning på barnmorska som arbetade i öppen vård, se distriktssköterskebarnmorska.
 4. distriktssköterska

  distriktssköterska, legitimerad sjuksköterska med minst ett års specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård, vilken ger behörighet för arbete inom primärvård och elevhälsa.

 5. distriktsläkare

  distriktsläkare, läkare, vanligen med specialistkompetens i allmänmedicin, som tjänstgör vid en vårdcentral (öppen vård) tillsammans med en grupp andra distriktsläkare, jämte till exempel distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. distrikt

  distrik´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: di-strikt-et
  Svensk ordbok
 8. Portugal

  Portugal, stat i sydvästra Europa.

 9. distriktsnämnd

  distriktsnämnd, lokal sektorsvis nämnd som har inrättats av kommunfullmäktige för att handha förvaltning och verkställighet inom en del av kommunen, t.ex. fritids-, kultur-, skolfrågor och sociala frågor, jämför social distriktsnämnd.
 10. distriktsbeteckning

  distriktsbeteckning, beteckning för fiskefartyg som anger fartygets hemmahamn eller ort varifrån fisket bedrivs.