1. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 2. dityramb

  dityramb, dithyramb, körsång till Dionysos ära, ackompanjerad av instrumentet aulos, senare kithara ( dorisk dityramb).
 3. Ditmarsken

  Ditmarsken, tyska Dithmarschen, kustområde i den tyska delstaten Schleswig-Holstein mellan Eiders och Elbes utlopp i Nordsjön; 1 405 km2, 139 000 invånare (2007).

 4. dittografi

  dittografi, felaktig upprepning av ett eller flera skrivtecken som i repetitition eller matematematisk.
 5. dit

  dit adv.
  Svensk ordbok
 6. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 7. moksha

  moksha, mokṣa, även mukti, inom indiska religioner term för frigörelse från bundenheten vid återfödelsernas kretslopp ( samsara).
 8. Marco Polo

  Polo, Marco, född 1254, död 8 januari 1324, italiensk (venetiansk) upptäcktsresande.

 9. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 10. vallfärd

  vallfärd, vallfart eller pilgrimsfärd, är en resa till en helig plats som man gör av religiösa skäl, till exempel för att be, tacka eller visa att man ångrat det man gjort fel.