1. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 2. dit

  dit adv.
  Svensk ordbok
 3. Ditmarsken

  Ditmarsken, tyska Dithmarschen, kustområde i den tyska delstaten Schleswig-Holstein mellan Eiders och Elbes utlopp i Nordsjön; 1 405 km 2, 139 000 invånare (2007).
 4. Ditrichum

  Ditrichum, det vetenskapliga namnet på släktet grusmossor.
 5. ditiokarbamater

  ditiokarbamater, kemiska föreningar med den generella formeln R 2N—C(=S)SH (R är en godtycklig kolvätegrupp).
 6. dityramb

  dityramb, dithyramb, körsång till Dionysos ära, ackompanjerad av instrumentet aulos, senare kithara ( dorisk dityramb).
 7. dittografi

  dittografi, felaktig upprepning av ett eller flera skrivtecken som i repetitition eller matematematisk.
 8. ditionater

  ditionater, kemiska föreningar som innehåller ditionatjoner, S 2O 2– 6. Se även svavel.
 9. Dithmarschen

  Dithmarschen , område i Schleswig-Holstein, se Ditmarsken.
 10. ditematisk

  ditematisk (av di- och grekiska thema ’ordstam’), term som används om tvåledade (sammansatta) personnamn som Gun-hild, Tor-sten.