1. dit

  dit, term, skapad av C.W. von Sydow, för en icke-episk kategori av folkdikt som kan karakteriseras som korta konstateranden utan att det utsägs om de är sanna eller falska.
 2. dityramb

  dityramb, dithyramb, körsång till Dionysos ära, ackompanjerad av instrumentet aulos, senare kithara ( dorisk dityramb).
 3. Ditmarsken

  Ditmarsken, tyska Dithmarschen, kustområde i den tyska delstaten Schleswig-Holstein mellan Eiders och Elbes utlopp i Nordsjön; 1 405 km2, 139 000 invånare (2007).

 4. ditematisk

  ditematisk (av di- och grekiska thema ’ordstam’), term som används om tvåledade (sammansatta) personnamn som Gun-hild, Tor-sten.
 5. Ditlev Gothard Monrad

  Monrad, Ditlev Gothard, 1811–87, dansk politiker och teolog, biskop över Lolland–Falster 1849–54 och 1871–87.
 6. dit

  dit adv.
  Svensk ordbok
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. Marco Polo

  Polo, Marco, född 1254, död 8 januari 1324, italiensk (venetiansk) upptäcktsresande.

 9. Abraham

  Abraham, Abram, den första av de tre patriarkerna (Första Moseboken 12–25).
 10. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.