1. diverse

  divers`e adj., ingen böjning ORDLED: di-verse
  Svensk ordbok
 2. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 3. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.

 4. diversehandel

  divers`ehandel subst. ~n diversehandlar ORDLED: di-verse--handl-ar
  Svensk ordbok
 5. diversearbetare

  divers`earbetare subst. ~n äv. diversearbetarn, plur. ~, best. plur. diversearbetarna ORDLED: di-verse--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 6. bensin

  bensin, en lättflyktig, lättantändlig och lättflytande vätska bestående av olika kolväteblandningar och med en kokpunkt som kan variera mellan 30 och 190 °C.

 7. Orm

  Orm, Ormin, engelsk kanik av Augustinorden, som cirka 1200 skrev evangelieparafraser med diverse utläggningar om Jesu liv.

 8. spansk mat

  spansk mat, mat lagad i enlighet med spansk tradition.
 9. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 10. hunddjur

  hunddjur, Canidae, familj rovdjur som finns på alla kontinenter utom Antarktis och omfattar ca 35 arter.