1. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 2. Somalia

  Somalia, stat i östra Afrika.

 3. Eritrea

  Eritrea, stat i nordöstra Afrika.

 4. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 5. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 6. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 7. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 8. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 9. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.

 10. djiboutier

  djiboutier [djibo´t-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: djibouti-ern
  Svensk ordbok