1. djonk

  djonk, kinesiskt segelfartyg.
 2. djonk

  djonk [djåŋ´k] subst. ~en ~er [djåŋ`k- äv. djåŋ´k-] ORDLED: djonk-en
  Svensk ordbok
 3. rigg

  rigg, den samlade benämningen på allt rundhult (master, rår, bommar, gafflar, bogspröt etc.) samt allt stående och löpande gods (barduner, vant, stag, skot, brassar, fall etc.) i ett fartyg.
 4. segelfartyg

  segelfartyg, handels- eller örlogsfartyg med segel som enda framdrivningskälla.
 5. Zheng He

  Zheng He var en kinesisk sjöfarare som levde 1371–1435.

 6. minfartyg

  minfartyg, fartyg avsett för utläggning av sjöminor.
 7. sjöfart

  sjöfart, transport med fartyg av människor och varor inom ett lands farvatten (inre fart), längs dess kuster (kustfart) eller mellan länder och kontinenter (till exempel östersjö-, nordsjö- och oceanfart).