1. djupkultur

  djupkultur, djupkultivering, bearbetning av jorden genom djupgrävning eller med djupgående kultivator, plog eller alvluckrare till större djup än 20 cm.
 2. djuphavsgrav

  djuphavsgrav, djupgrav, oceangrav, upp till tusentals km lång sänka i oceanbottnen, vilken löper parallellt med en angränsande öbåge eller kontinent.
 3. djupseende

  djupseende, tredimensionellt seende, varseblivning av omgivningens tredimensionella struktur.
 4. djupsensibilitet

  djupsensibilitet, kinestesi, led- och muskelsinne, sinnesfunktion som registrerar musklers, leders och extremiteters lägen och rörelser.
 5. djupfrysning

  djupfrysning, metod att bevara hållbarheten hos livsmedel genom att frysa ner dem mycket snabbt och därefter lagra dem vid låga temperaturer.
 6. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.
 7. djupbearbetning

  djupbearbetning, jordbearbetning till större djup än normalt plogdjup (som är ca 20 cm); vanligen bearbetning av markskikt under matjorden, dvs. alven.
 8. djuppressning

  djuppressning, djupdragning, dragpressning, sträckpressning, metod med vilken man från en plan plåt genom pressning tillverkar föremål med visst djup (t.ex. homogena burkar och lådor).
 9. djupvatten

  djupvatten, oceanbassängernas kallaste och därigenom tyngsta vattenmassor, vilka fyller deras djupaste delar.
 10. Ur svenska hjärtans djup en gång

  Ur svenska hjärtans djup en gång, Kungssången, originaltitel Hymn, den svenska kungssången.