1. djup

  2djup subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djup-et
  Svensk ordbok
 2. djup

  1djup adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. optiskt djup

  optiskt djup, mått på djup eller ogenomskinlighet i ett ljusabsorberande material.
 4. Ur svenska hjärtans djup en gång

  Ur svenska hjärtans djup en gång, Kungssången, originaltitel Hymn, den svenska kungssången.
 5. Djupa rännan

  Djupa rännan, utlöpare i nordöstra Kattegatt av Norska rännan i Skagerrak.
 6. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.
 7. djupkultur

  djupkultur, djupkultivering, bearbetning av jorden genom djupgrävning eller med djupgående kultivator, plog eller alvluckrare till större djup än 20 cm.
 8. djuphav

  djuphav, ofta använd men ej formell benämning på havets djupare delar, främst de som ligger under kontinentalsockelns yttre gräns, dvs. på ca 200 meters djup.
 9. djupbrunnspump

  djupbrunnspump, pump som är speciellt konstruerad för vätsketransport från större djup, t.ex. borrhål.
 10. djupgrävning

  djupgrävning, djupbearbetning av jorden genom grävning, vanligen i trädgårdar: jorden grävs till två spadsticks djup, varvid nedersta spadsticket förs upp till ytan.