1. djupfrysning

  djupfrysning, metod att bevara hållbarheten hos livsmedel genom att frysa ner dem mycket snabbt och därefter lagra dem vid låga temperaturer.
 2. tonalit

  tonalit, grå, magmatisk bergart bildad på stort djup i jordskorpan och som huvudsakligen består av mineralen kvarts och plagioklas samt biotit och amfiboler.
 3. tonfisk

  tonfisk, blåfenad tonfisk, Thunnus thynnus, art i familjen makrillfiskar.
 4. tonfiskar

  tonfiskar, tuna, Thunnus, släkte makrillfiskar med sju arter i fria vatten från nära ytan till mer än 500 m djup i varma och tempererade hav.
 5. Tony Hillerman

  Hillerman, Anthony ( Tony), 1925–2008, amerikansk tidningsman och författare.
 6. Tony Samuelsson

  Samuelsson, Tony, född 2 februari 1961, författare.
 7. baryton

  baryton, detsamma som barytonhorn.
 8. stående våg

  stående våg är en vågrörelse där vågtopparna i vågen står stilla på samma ställe.
 9. ljud

  ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat.

 10. baryton

  baryton, för mansröster ett läge mellan tenor och bas; det vanligaste röstomfånget hos manliga sångare.