1. djupseende

  djupseende, tredimensionellt seende, varseblivning av omgivningens tredimensionella struktur.
 2. djupsensibilitet

  djupsensibilitet är ett sinne med sinnesceller i leder och muskler. Det innebär att hjärnan får information om vilket läge muskler, leder, armar och ben befinner sig och hur de rör sig utan att ögonen används.
 3. djupstruktur

  djupstruktur (engelska deep structure, d-structure), i transformationsgrammatik den syntaktiska struktur för en mening som genereras av grammatikens bas.
 4. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 7. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 8. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.
 9. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 10. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).