1. djur

  djur är en av huvudgrupperna (ett rike) bland de levande organismerna.
 2. djur

  djur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djur-et
  Svensk ordbok
 3. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 4. ryggradslösa djur

  ryggradslösa djur är helt enkelt alla djur som inte är ryggradsdjur.
 5. hundra djur

  hundra djur, kinesiskt mönster, se hundra antikviteter.
 6. enkelmagade djur

  enkelmagade djur, monogastriska djur, djur vilkas magsäck inte är uppdelad i anatomiskt avgränsade delar som hos t.ex. idisslare och andra förmagsjäsare.
 7. giftiga djur

  giftiga djur finns inom alla djurgrupper.
 8. flercelliga djur

  flercelliga djur, Metazoa , den grupp av djurstammar som utgörs av flercelliga organismer med åtminstone viss arbetsfördelning mellan cellerna, vilka helt eller delvis är organiserade i vävnader, till skillnad från protozoerna som är encelliga eller består av cellkolonier utan uppenbar arbetsfördelning.
 9. tandfattiga djur

  tandfattiga djur, Edentata , äldre sammanfattande namn på däggdjursordningarna trögdjur och myrkottar, vilka numera inte anses vara nära släkt.
 10. Ölands Djur- & Nöjespark

  Ölands Djur- & Nöjespark, djurpark cirka 3 km norr om Färjestaden, öppnad 1974.