1. Nørre Djurs

  Nørre Djurs, f.d. kommun i Region Midtjylland, östra Jylland, Danmark.
 2. djurskyddsförening

  djurskyddsförening, intresseförening som värnar om djurens väl och arbetar för god djurhållning.
 3. djursaga

  djursaga, folksaga där huvudrollerna spelas av djur som uppträder antropomorfiserade, dvs. med mänskliga egenskaper.
 4. djurspår

  djurspår, alla typer av märken som djur avsätter när de tar sig fram.
 5. djurskyddslagstiftning

  djurskyddslagstiftning, lagstiftning som reglerar vård och behandling av husdjur samt andra djur som hålls i fångenskap.
 6. djurskötare

  djurskötare, person som är anställd vid lantbruk, djurparker, djursjukhus m.m. för att handha djuren.
 7. Djurskyddsmyndigheten

  Djurskyddsmyndigheten, Skara, central tillsynsmyndighet 2004–07.

 8. djurspråk.

  djurspråk. Olika djurarter kommunicerar i olika stor utsträckning med djur av den egna arten, eller av andra arter.
 9. djursjukskötare

  djursjukskötare, person som efter 3 års utbildning (180 poäng) vid Sveriges lantbruksuniversitet avlagt kandidatexamen med inriktning på djuromvårdnad.
 10. djursjukhus

  djursjukhus, anläggning för sluten (stationär) vård av sjuka djur.