1. dobb

  dobb, benämning på en väl synlig, flytande markering av ett fiskeredskaps läge.
 2. dobb

  dobb [dåb´] subst. ~en ~ar ORDLED: dobb-en
  Svensk ordbok
 3. Maurice Dobb

  Dobb, Maurice, 1900–76, brittisk nationalekonom, vars skrifter i ekonomisk teori, planering och historia fick stor betydelse för att etablera och sprida marxistisk ekonomisk analys i den anglosaxiska världen.
 4. dobbleri

  dobbleri, brott mot allmän ordning son innebär olovligt anordnande av eller tillåtande av vissa spel o.d. som kan ge ekonomisk vinst och där insatser görs av deltagarna.
 5. dobbla

  dobbla [dåb`-] verb ~de ~t ORDLED: dobbl-ar SUBST.: dobblande, dobbling; dobbel, dobbleri
  Svensk ordbok
 6. dobbleri

  dobbleri´ subst. ~et äv. ~t ORDLED: dobbl-eri-et
  Svensk ordbok
 7. dobbel

  dobbel [dåb´-] subst. dobblet ORDLED: dobbl-et
  Svensk ordbok
 8. Mattiwilda Dobbs

  Dobbs, Mattiwilda, 1925–2015, amerikansk-svensk operasångerska (sopran).
 9. aladåb

  aladåb, kött, fisk eller grönsaker inkokta i gelé, t.ex. laxaladåb eller kalvsylta.
 10. David Ricardo

  Ricardo, David, född 18 eller 19 april 1772, död 11 september 1823, brittisk ekonom, parlamentsledamot 1819–23.