1. dockteater

  dockteater, teaterform där dockor, som manipuleras av mer eller mindre dolda dockspelare, gestaltar den dramatiska konflikten på specialutformade miniatyrscener.

 2. docka

  docka, term inom sjöfarten.
 3. dockfilm

  dockfilm, rörliga bilder med tredimensionella dockor.
 4. dock

  dock [dåk´] adv.
  Svensk ordbok
 5. dockastrar

  dockastrar, Felicia bergeriana och Felicia tenella, arter i familjen korgblommiga växter.
 6. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 7. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 8. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 9. judendom

  judendom är judarnas religion.
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.