1. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 2. luktsinne

  luktsinne är det sinne som människor och djur känner lukt med.

 3. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 4. kommunikation

  kommunikation är överföring av information mellan människor, djur eller apparater. Även växter kommunicerar, till exempel genom att locka djur med färger och dofter för att de ska hjälpa till med pollineringen.
 5. estrar

  estrar är kemiska föreningar som bildas då en organisk syra reagerar med en alkohol.

 6. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 7. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 8. lind

  lind är ett träd.
 9. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.
 10. pollination

  pollination, pollinering, hos växter transporten av pollenkorn från den plats där pollenet bildas, till pistillens märke eller direkt till fröämnet.