1. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 2. dogm

  dogm, med grundbetydelsen ’något som framstår som rätt och riktigt’, lärosats som fastslagits på ett förpliktande sätt.
 3. dogmatik

  dogmatik, sedan 1600-talet främst benämning på studiet av kristen troslära eller av de grundläggande lärosatserna, dogmerna.
 4. doge

  doge, från 700-talet den högste ämbetsmannen i Venedig och från 1339 i Genua.
 5. Dogen

  Dogen ( Dōgen; även Jōyō Daishi eller Kigen Dōgen), 1200–53, japansk buddhistmunk.
 6. Doggerland

  Doggerland, tidigare landområde i Nordsjön som översvämmades för cirka 8 000 år sedan.

 7. chinese crested dog

  chinese crested dog, tidigare kinesisk nakenhund, brittisk hundras ursprungligen från Kina, inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar).
 8. Snoop Dogg

  Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, egentligen Calvin Broadus, född 1972, amerikansk rappare, en av de främsta företrädarna för den så kallade gangstarappen från den amerikanska västkusten.

 9. Cruft’s Dog Show

  Cruft’s Dog Show, ofta Cruft’s, hundutställning som hållits så gott som årligen i London sedan 1891.
 10. dog

  dog se dö
  Svensk ordbok