1. doge

  doge, från 700-talet den högste ämbetsmannen i Venedig och från 1339 i Genua.
 2. Dogen

  Dogen ( Dōgen; även Jōyō Daishi eller Kigen Dōgen), 1200–53, japansk buddhistmunk.
 3. Dogepalatset

  Dogepalatset, italienska Palazzo Ducale, Venedig, förr republiken Venedigs regeringsbyggnad och dogens residens, numera museum.
 4. doge

  doge [då´ʃ (ljust sj-ljud) el. då´dje] subst. ~n [då´ʃen el. då´djen] ~r [då´ʃer el. då´djer] ORDLED: dog-en
  Svensk ordbok
 5. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. hund

  hund, Canis lupus familiaris, underart i familjen hunddjur, ibland sedd som en egen art, Canis familiaris.
 8. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 9. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 10. Muhammed

  Muhammed är islams profet och kallas ”Guds budbärare”.