1. dogm

  dogm, med grundbetydelsen ’något som framstår som rätt och riktigt’, lärosats som fastslagits på ett förpliktande sätt.
 2. dogm

  dogm [dåg´m] subst. ~en ~er [dåg´m-] ORDLED: dogm-en
  Svensk ordbok
 3. Dogma 95

  Dogma 95, danskt filmestetiskt manifest, tillkommet i Köpenhamn 1995.
 4. dogmatik

  dogmatik, sedan 1600-talet främst benämning på studiet av kristen troslära eller av de grundläggande lärosatserna, dogmerna.
 5. dogmatism

  dogmatism (av dogm), accepterandet av eller fasthållandet vid en viss tes eller uppfattning utan tillräcklig grund eller kritisk prövning.
 6. dogmatisera

  dogmatise´ra verb ~de ~t ORDLED: dogm-at-is-er-ar SUBST.: dogmatiserande, dogmatisering
  Svensk ordbok
 7. dogmatiker

  dogma´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dogm-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 8. dogmatik

  dogmati´k subst. ~en ORDLED: dogm-at-ik-en
  Svensk ordbok
 9. dogmatism

  dogmatis´m subst. ~en ORDLED: dogm-at-ism-en
  Svensk ordbok
 10. dogmatisk

  dogma´tisk adj. ~t ORDLED: dogm-at-isk
  Svensk ordbok