1. dok

  dok, ett rektangulärt eller kvadratiskt, ibland stärkt huvudkläde som omsluter huvudet och faller ned omkring det.
 2. dokumentärfilm

  dokumentärfilm, genrebenämning på filmer som avser att på ett autentiskt sätt fånga och dokumentera verkligheten, även om gränserna till spelfilm och experimentfilm är otydliga.

 3. doktrin

  doktrin, lära eller lärosats (avsedd att styra det praktiska handlandet), norm, särskilt i politiska och militära frågor.
 4. Doktor Glas

  Doktor Glas, idéroman av Hjalmar Söderberg, utgiven 1905.

 5. doktor

  doktor, förkortning dr, den högsta lärdomsgraden vid universitet och högskolor.

 6. dokumentärroman

  dokumentärroman, roman som återger skeenden vilka ligger mer eller mindre nära den egna samtiden, i ”mannaminne”.

 7. dokument

  dokument, aktstycke, urkund, skriftlig handling eller redogörelse; som handelsterm (särskilt vid handel med utlandet) benämning på de skriftliga handlingar som utfärdas vid en varusändning.
 8. dokumentation

  dokumentation, sammanställning av skriftligt underlag (dokument) i en viss fråga.
 9. doktorand

  doktorand, benämning på person som studerar till doktorsexamen, forskarstuderande.
 10. doktorsexamen

  doktorsexamen, den examen som avslutar en forskarutbildning.