1. dold brottslighet

  dold brottslighet, den del av den faktiska brottsligheten som inte kommer till uttryck i kriminalstatistiken.
 2. dold arbetslöshet

  dold arbetslöshet, arbetslöshet eller undersysselsättning som inte redovisas i officiell statistik.
 3. dolda kameran

  dolda kameran (engelska candid camera), en underhållningsform, främst använd i TV.
 4. dold

  dold [då´ld] adj. dolt ORDLED: dol-da
  Svensk ordbok
 5. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 6. dold reserv

  dold reserv, äldre term inom redovisning för skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde av en tillgång.
 7. dold variabel

  dold variabel, gömd variabel , en hypotetisk storhet som använts i försök att finna en klassisk teori som alternativ till kvantmekaniken.
 8. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 9. genetisk variation

  genetisk variation, genetisk mångfald, förekomst av genetiskt olika individer inom en population.
 10. dolda fel

  dolda fel, inom fastighetsrätten, se dolt fel.