1. dom

  dom, öppen kristallform bestående av två plana ytor vilka med varandra bildar en vinkel som halveras av ett symmetriplan (spegelplan).
 2. dom

  dom, formation på månen som utgör en flack, mjukt sluttande kulle med en utsträckning av upp till ca 10 km och en höjd av några hundra meter.
 3. DOM

  DOM, nationalitetsbeteckning för motorfordon från Dominikanska republiken.
 4. dom

  dom, ångdom, del av ångpanna.
 5. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 6. dom

  dom, benämning på domkyrka, i synnerhet stor och praktfull sådan.
 7. dom

  dom, titel för vissa benediktin- och kartusianmunkar.
 8. dom

  dom, den huv av förorenad luft som kan välva sig över en storstad eller ett industriområde.
 9. dom

  dom, upphöjning eller antiklinal struktur i jordskorpan vilken har cirkulär eller elliptisk bas och vars bergarter stupar ut från centrum i alla riktningar.
 10. Dom

  Dom, bergstopp i Mischabelbergen, södra Schweiz, nordöst om Matterhorn och norr om Monte Rosa; 4 545 m ö.h.