1. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 2. villkorlig dom

  villkorlig dom, brottspåföljd i stället för fängelsestraff.
 3. dominant

  dominant, term inom ärftlighetsläran som används om det arvsanlag inom ett anlagspar som i högre grad än det andra (recessiva) anlaget bestämmer en viss egenskap; begreppet infördes av Mendel 1865.
 4. dominoteorin

  dominoteorin, en hypotes om följderna av en ohämmad kommunistisk expansion i världen, första gången lanserad 1954 av den amerikanske presidenten Eisenhower.
 5. domstol

  domstol, statligt organ för rättskipning, med uppgift att bl.a. avgöra brott- och tvistemål, såsom tings- och hovrätt samt Högsta domstolen.
 6. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.
 7. domare

  domare, ledamot av domstol.
 8. Dominikanska republiken

  Dominikanska republiken, stat i Västindien.

 9. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.

 10. Dom

  Dom, bergstopp i Mischabelbergen, södra Schweiz, nordöst om Matterhorn och norr om Monte Rosa; 4 545 m ö.h.