1. Yngve Domar

  Domar, Yngve, 1928–2014, matematiker, professor vid Uppsala universitet 1962–93.
 2. Evsey D Domar

  Domar, Evsey David, 1914–97, amerikansk nationalekonom, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1955–58 och vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1958–84.
 3. Harrod–Domar-modellen

  Harrod–Domar-modellen, modell för ekonomisk tillväxt, utvecklad av Roy Harrod 1939 och Evsey D. Domar 1946–47 (oberoende av varandra).
 4. domare

  domare är ett namn på ledarna för israeliterna under forntiden.
 5. domare

  domare, ledamot av domstol.
 6. domarjäv

  domarjäv, obehörighet för domare att befatta sig med ett mål på grund av risken för att någon ovidkommande hänsyn skulle kunna påverka avgörandet.
 7. domared

  domared, högtidlig ed som domare måste avlägga innan han börjar tjänstgöra.
 8. Domarboken

  Domarboken, en av Gamla Testamentets historiska böcker.
 9. domarregler

  domarregler, de samlingar av rättsgrundsatser som finns bevarade från början av 1300-talet fram till början av 1600-talet.
 10. domarring

  domarring, forntida gravanläggning som består av en krets utvalda stenar, resta eller lagda på markytan; antalet stenar kan växla men är oftast sju eller nio.