1. bryta staven över

  bryta staven över, uttryck som innebär att utdöma, underkänna eller förkasta någon eller något; ursprungligen om en domares symboliska brytande av sin ämbetsstav över en dömd persons huvud.
 2. Evsey D Domar

  Domar, Evsey David, 1914–97, amerikansk nationalekonom, professor vid Johns Hopkins University, Baltimore, 1955–58 och vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1958–84.
 3. raskategori

  raskategori, indelning av kattraser för att underlätta domares bedömning vid kattutställning.
 4. allongeperuk

  allongeperuk, en väldig mansperuk som infördes i modet vid Ludvig XIV:s hov.
 5. Rolf Hochhuth

  Hochhuth, Rolf, född 1931, tysk författare.
 6. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 7. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.