1. dominant

  dominant, treklangen på detta tonsteg, se funktionsharmonik.
 2. dominant

  dominant, skalans femte tonsteg, som ofta har en framträdande roll i västerländsk melodibildning.
 3. dominant

  dominant, term inom ärftlighetsläran som används om det arvsanlag inom ett anlagspar som i högre grad än det andra (recessiva) anlaget bestämmer en viss egenskap; begreppet infördes av Mendel 1865.
 4. dominant

  1dominan´t adj., neutr. ~ ORDLED: dom-in-ant
  Svensk ordbok
 5. dominant

  2dominan´t subst. ~en ~er ORDLED: dom-in-ant-en
  Svensk ordbok
 6. inre dominant

  inre dominant, folkloristisk term, detsamma som intern dominant (se fantasiassociation).
 7. intern dominant

  intern dominant, inre dominant, folkloristisk term: det ena ledet i fantasiassociation.
 8. extern dominant

  extern dominant, term inom folktroforskningen, se fantasiassociation.
 9. yttre dominant

  yttre dominant, folkloristisk term, se fantasiassociation.
 10. vanlig agam

  vanlig agam, eldhuvudagam, Agama agama, art i ödlefamiljen agamer.