1. donator

  donator, den som donerar något, givare, inom medicinen person som donerar någonting från sin egen kropp.
 2. donator

  donator, den som donerar något, givare, inom fysiken molekyl eller atom som kan avge elektroner.
 3. donator

  dona`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: don-at-or-er
  Svensk ordbok
 4. donatorsbild

  donatorsbild, konstvetenskapligt begrepp, se stiftarbild.
 5. Alfred Nobel

  Nobel, Alfred, född 21 oktober 1833, död 10 december 1896, uppfinnare, kemist och donator; jämför släktartikel Nobel.
 6. gladiatorspel

  gladiatorspel, benämning på de rituella väpnade tvekamper som utövades i anslutning till vissa offentliga manifestationer i det romerska riket.

 7. assisterad befruktning

  assisterad befruktning är metoder för att behandla personer som inte kan få barn genom samlag.
 8. metylering

  metylering, kemisk reaktion vid vilken en metylgrupp införs i en förening i stället för en väteatom, formellt enligt:
  R–H+CH3X⇒R–CH3+HX
  där X är en nukleofil grupp.

 9. Yale University

  Yale University, New Haven, Connecticut, privat universitet, grundat 1701.
 10. John D Rockefeller

  Rockefeller, John Davison, Sr., 1839–1937, amerikansk industri- och finansman samt mecenat och donator; jämför släktartikel Rockefeller.