1. doning

  doning, inom skogsbruket benämning på olika typer av fordon på två eller flera medar.
 2. doning

  do`ning subst. ~en ~ar ORDLED: don-ing-en
  Svensk ordbok
 3. hästanspänt redskap

  hästanspänt redskap, redskap eller maskin med häst som dragare.
 4. timmerdoning

  timm`erdoning subst. ~en ~ar ORDLED: timmer--don-ing-en
  Svensk ordbok
 5. verktyg

  ver`ktyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk--tyg-et
  Svensk ordbok
 6. grej

  grej´ subst. ~en, ~er [grej`- äv. grej´-] el. ~or ORDLED: grej-en
  Svensk ordbok