1. dop

  dop, den rituella handling med nedsänkning i eller ösning med vatten, varigenom någon enligt kristen tro renas från synden, förnyas och upptas i den kristna gemenskapen (kyrkan).
 2. dopamin

  dopamin, 3,4-dihydroxifenyletylamin, katekolamin som fungerar som signalsubstans i nervsystemet hos flertalet djurarter och hos människan.

 3. dopplereffekten

  dopplereffekten, förändring i frekvens eller våglängd hos elektromagnetisk strålning eller andra vågrörelser (t.ex. ljud) vilken uppstår när strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören.
 4. dopning

  dopning, doping, användning av olika artificiella metoder och medel, särskilt läkemedel och hormoner (ofta benämnda droger) för att höja prestationsförmågan hos människor och djur.
 5. doping

  doping, inom idrotten, se dopning.
 6. dopning

  dopning, metod inom halvledartekniken som innebär tillsats av mycket små mängder dopämnen (störatomer) i halvledarmaterial.
 7. doppelektrod

  doppelektrod är en elektrod som sänkts ner i en elektriskt ledande vätska (elektrolyt).
 8. doppingar

  doppingar, Podicipedidae, den enda familjen i ordningen doppingfåglar, omfattande 21 arter.

 9. dopa

  dopa, L-3, 4-dihydroxifenylalanin, aminosyra som bildas i centrala och perifera nervsystemets dopaminerga och noradrenerga neuron samt i binjurarna genom hydroxylering av aminosyran tyrosin.
 10. dopfunt

  dopfunt, kärl för barndop.