1. dorn

  dorn, verktyg som används för att vidga rör, slangar etc. eller för att göra försänkningar i gods, såsom vid plåt- eller annat metallarbete.
 2. dorn

  dorn, ”styrpinne” som finns i lås avsedda för nycklar med axiellt hål.

 3. dorn

  dorn [då´-] subst. ~en ~ar ORDLED: dorn-en
  Svensk ordbok
 4. Dornbirn

  Dornbirn, stad i västra Österrike; för belägenhet se landskarta Österrike.
 5. Karin Dornbusch

  Dornbusch, Karin, född 1971, klarinettist.

 6. Claudius Dornier

  Dornier, Claudius (Claude), 1884–1969, tysk flygtekniker.

 7. strängpressning

  strängpressning, framställning av profiler, stänger och rör genom att man pressar ett uppvärmt, cylindriskt ämne (göt) genom en öppning i en stålskiva (verktyg, matris).
 8. hålning

  hålning, en inledande deformationsprocess vid tillverkning av ring och sömlösa rör.
 9. valsverk

  valsverk, utrustning för valsning.
 10. finsmide

  finsmide, dels ett förfaringssätt inom hantverksmässigt smide, dels produkter därav.