1. dorn

  dorn, ”styrpinne” som finns i lås avsedda för nycklar med axiellt hål.

 2. dorn

  dorn, verktyg som används för att vidga rör, slangar etc. eller för att göra försänkningar i gods, såsom vid plåt- eller annat metallarbete.
 3. dorn

  dorn [då´-] subst. ~en ~ar ORDLED: dorn-en
  Svensk ordbok
 4. hålning

  hålning, en inledande deformationsprocess vid tillverkning av ring och sömlösa rör.
 5. smidning

  smidning, bearbetningsprocess där man genom slag eller tryck åstadkommer plastisk formförändring av ett metallstycke.
 6. mandrin

  mandrin, i medicinen fast sträng eller tråd som förs in i mjuka katetrar och tuber.
 7. finsmide

  finsmide, dels ett förfaringssätt inom hantverksmässigt smide, dels produkter därav.
 8. spirallindning

  spirallindning, konstruktionsmetod vid tillverkning av rör och slang.
 9. rördragning

  rördragning, slutmoment vid tillverkning av metallrör där rörämnet genom plastisk bearbetning får sina slutliga dimensioner och mekaniska egenskaper.
 10. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.