1. dorsal

  dorsal, anatomisk term som betecknar läge i eller riktning mot ryggen.
 2. dorsal

  dorsal, konsonantljud som bildas genom att tungryggen ( dorsum linguae) bildar förträngning eller avspärrning vid någon del av muntaket; se t.ex. dorsopalatal, dorsouvular och dorsovelar.
 3. dorsal

  2dorsa´l subst. ~en ~er ORDLED: dors-al-en
  Svensk ordbok
 4. dorsal

  1dorsa´l adj. ~t ORDLED: dors-al
  Svensk ordbok
 5. dorsale

  dorsale , ryggstycket till en korstol.
 6. dorsale

  dorsale , bakstycket till ett helgon- eller altarskåp (i motsats till frontale, framstycket).
 7. dorsale

  dorsale , de vävda tapeter som under gotik och renässans användes som ryggkläden för korbänkar.
 8. dorsalflexion

  dorsalflexion, böjning av en kroppsdel mot dess ryggsida.
 9. dorsalaorta

  dorsalaorta, kroppspulsådern , den stora artär som hos ryggradsdjur leder bakåt längs kotpelaren.
 10. dorsalöga

  dorsalöga, detsamma som hjässöga, vilket finns hos t.ex. vissa grodor och ödlor.