1. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 2. dosimeter

  dosimeter, dosmeter, stråldosmätare, instrument för mätning av stråldos från joniserande strålning.
 3. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 4. dosekvivalent

  dosekvivalent, normaliserat mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 5. Fjodor Dostojevskij

  Dostojevskij, Fjodor Michajlovitj, född 30 oktober (11 november enligt den nya stilen) 1821, död 28 januari (9 februari enligt den nya stilen) 1881, rysk författare.
 6. dos

  dos, mätbar mängd av något som tillförs en större enhet, t.ex. ett kärl eller en individ, i allmänhet under viss angiven tid.
 7. dossier

  dossier, samling av dokument.
 8. DOS

  DOS, disk operating system, operativsystem för dator lagrat på magnetskiva från vilken relevanta delar av systemet hämtas in i primärminnet.
 9. José Eduardo dos Santos

  dos Santos, José Eduardo, född 1942, angolansk politiker, president 1979–2017.

 10. Dosett

  Dosett ®, läkemedelsdispenser, behållare för en veckas behov av ett eller flera ordinerade läkemedel (tabletter).