1. DOS

  DOS, disk operating system, operativsystem för dator lagrat på magnetskiva från vilken relevanta delar av systemet hämtas in i primärminnet.
 2. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 3. dosar

  dosar, dozar, storleksbeteckning för handknutna mattor: från 200 cm × 120 cm till 210 cm × 140 cm.
 4. dos

  dos, mätbar mängd av något som tillförs en större enhet, t.ex. ett kärl eller en individ, i allmänhet under viss angiven tid.
 5. dosa

  do`sa subst. ~n dosor ORDLED: dos-an
  Svensk ordbok
 6. dos

  dos subst. ~en ~er ORDLED: dos-en
  Svensk ordbok
 7. dos-aerosol

  dos-aerosol, sprejflaska som avger viss bestämd mängd läkemedel vid varje användning.
 8. MS-DOS

  MS-DOS ®, Microsoft disk operating system, operativsystem för IBM-kompatibla persondatorer.
 9. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 10. dos–respons-analys

  dos–respons-analys, statistisk metodik för att i biologiska försök bestämma hur dosen av t.ex. ett läkemedel inverkar på en respons, t.ex. blodtryck eller (av binär typ) död/levande eller canceruppkomst/icke uppkomst.