1. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 2. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 3. vaccination

  vaccination, framkallande av immunologiskt skydd mot en viss sjukdom, oftast infektionssjukdom, genom tillförsel av ämnen från den sjukdomsframkallande organismen.

 4. vaccin

  vaccin, preparat som används för att genom immunisering (vaccination) framkalla skydd mot en viss sjukdom, normalt en sådan som orsakas av infektiösa mikroorganismer och virus; se vaccination.

 5. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 6. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 7. dos–respons-analys

  dos–respons-analys, statistisk metodik för att i biologiska försök bestämma hur dosen av t.ex. ett läkemedel inverkar på en respons, t.ex. blodtryck eller (av binär typ) död/levande eller canceruppkomst/icke uppkomst.
 8. John Dos Passos

  Dos Passos, John, 1896–1970, amerikansk författare.
 9. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 10. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.