1. dosekvivalent

  dosekvivalent, normaliserat mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 2. dosekvivalent

  do`sekvivalent subst. ~en ~er ORDLED: dos--ekvi-val-ent-en
  Svensk ordbok
 3. Sv

  Sv, beteckning för enheten sievert för dosekvivalent.
 4. stråldos

  stråldos, mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 5. sievert

  sievert, SI-enhet med beteckningen Sv som inom radiologi används för dosekvivalent.
 6. rem

  rem, namn och beteckning för en äldre enhet för dosekvivalent. 1 rem = 0,01 sievert (Sv), där sievert är SI-enhet.
 7. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 8. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.
 9. kvalitetsfaktor

  kvalitetsfaktor, Q , begrepp inom radiofysiken som anger sambandet ( H=D·Q) mellan den absorberade dosen, D, och dosekvivalenten, H.
 10. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.