1. dosera

  dosera, att bestämma den dos av ett läkemedel som skall tillföras en patient.
 2. dosering

  dosering (av dos), uppgift om i hur stor mängd, i vilken form (t.ex. tabletter, stolpiller, injektionsvätska) och under hur lång tid ett läkemedel skall ges.
 3. doseringspump

  doseringspump, teknisk anordning som tillför vätska till en process eller till ett annat medium i en på förhand bestämd mängd per tidsenhet.
 4. dosering

  dosering, inom anläggningstekniken detsamma som lutning eller sluttning.
 5. absorberad dos

  absorberad dos, begrepp inom radio- och strålningsfysiken, som anger hur stor mängd strålningsenergi som absorberats per massaenhet inom ett visst område av intresse, t.ex. ett organ i människokroppen.
 6. dos

  dos, egentligen absorberad dos, täthet för absorberad energi vid bestrålning med joniserande strålning av t.ex. ett organ i människokroppen.
 7. dosera

  1dose´ra verb ~de ~t ORDLED: dos-er-ar SUBST.: doserande, dosering
  Svensk ordbok
 8. dosera

  2dose´ra el. dosse´ra verb ~de ~t ORDLED: dos(s)-er-ar SUBST.: dos(s)erande, dos(s)ering
  Svensk ordbok
 9. dosering

  1dose´ring subst. ~en ~ar ORDLED: dos-er-ing-en
  Svensk ordbok
 10. dosering

  2dose´ring äv. dosse´ring subst. ~en ~ar ORDLED: dos(s)-er-ing-en
  Svensk ordbok