1. dosera

  dosera, att bestämma den dos av ett läkemedel som skall tillföras en patient.
 2. fentanyl

  fentanyl, läkemedel som tillhör gruppen helsyntetiska opioider.

 3. dosera

  1dose´ra verb ~de ~t ORDLED: dos-er-ar SUBST.: doserande, dosering
  Svensk ordbok
 4. dosera

  2dose´ra el. dosse´ra verb ~de ~t ORDLED: dos(s)-er-ar SUBST.: dos(s)erande, dos(s)ering
  Svensk ordbok
 5. förgasare

  förgasare, komponent i traditionella förbränningsmotorer av ottotyp i vilken det vätskeformiga bränslet (vanligen bensin) och insugen luft doseras – styrt av gaspådraget – och blandas inbördes före införsel i förbränningsrummet.
 6. rodel

  rodel, vintersport med specialbyggda kälkar på isade banor, antingen konstgjorda ( konstrodel), eller naturbanor ( naturrodel).
 7. velodrom

  velodrom, oval cykelbana med starkt doserade kurvor.
 8. centralsmörjsystem

  centralsmörjsystem, smörjsystem som ofta är lönsamma för stora maskiner eller hela anläggningar.
 9. bankett

  bankett, vågrät avsats i en doserad slänt till en väg-, järnvägs- eller kanalbank med syfte att stoppa upp ras eller utgöra kommunikationsyta.
 10. dospulver

  dospulver, läkemedel i pulverform i doserad mängd, inneslutet i papper eller annat lämpligt material.