1. dränera

  dräne´ra verb ~de ~t ORDLED: drän-er-ar SUBST.: dränerande, dränering; dränage
  Svensk ordbok
 2. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 3. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 4. isolering

  isolering innebär att man exempelvis skyddar en byggnad från kyla, värme, ljud, fukt och liknande.
 5. Sibirien

  Sibirien, ryska Sibir, område öster om Uralbergen i Ryska federationen; 12,8 miljoner km2, inklusive ryska Fjärran östern.
 6. polder

  polder, låglänt område som vunnits genom torrläggning av grunda havsområden eller insjöar.
 7. ananas

  ananas, Ananas comosus, art i familjen ananasväxter.
 8. damm

  damm, konstgjord vattensamling.
 9. vanilj

  vanilj, Vanilla planifolia, art i växtfamiljen orkidéer.

 10. slukhål

  slukhål, sjunkhål, naturligt bildad vertikal brunn som dränerar vattendrag från markytan ned mot underjordiska dräneringssystem.