1. dränka

  dränk`a verb dränkte dränkt, pres. dränker ORDLED: dränk-er SUBST.: dränkande, dränkning
  Svensk ordbok
 2. submers

  submers, om vattenväxt: nedsänkt i vattnet.
 3. Ofelia

  Ofelia, i Shakespeares ”Hamlet” titelpersonens älskade, som han dock behandlar tvetydigt.
 4. sänkningskust

  sänkningskust, kustområde som påverkats av stigning av havsytan eller av landsänkning och som kan karakteriseras av breda flodmynningar, laguner och vallar som är parallella med stranden.
 5. träsk

  träsk är ett annat ord för våtmark.
 6. riaskust

  riaskust, riakust, flikig kust med dränkta flodmynningar.
 7. noyades

  noyades, benämning på massavrättningar av kontrarevolutionärer i Nantes 1793–94.
 8. våtmark

  våtmark är ett område i naturen som hela tiden eller ibland är dränkt i vatten.

 9. Keÿx

  Keÿx , i grekisk myt make till Halkyone.
 10. Romanos III Argyros

  Romanos III Argyros, född ca 968, död 1034, bysantinsk kejsare från 1028.