1. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 2. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 3. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 4. normativ etik

  normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet som består i framläggandet eller studiet av sådana system.
 5. dräpande

  drä`pande adj., ingen böjning ORDLED: dräp-ande
  Svensk ordbok
 6. dräpa

  drä`pa verb dräpte dräpt, pres. dräper ORDLED: dräp-er SUBST.: dräpande; dråp
  Svensk ordbok
 7. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 8. landslagen

  landslagen, lag gällande för den svenska landsbygden från mitten av 1300-talet till 1736.

 9. Surt

  Surt, fornisländska Surtr, jätte i fornnordisk mytologi.
 10. Idun

  Idun, gudinna i fornnordisk religion, maka till skaldeguden Brage.