1. drätsel

  drätsel, gammal benämning på statens finansförvaltning, dvs. statsverket.
 2. drätsel

  drät´sel subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. drätselnämnd

  drätselnämnd, kommunal nämnd i Stockholms stad, inrättad 1862 med uppgift att handha stadens drätsel.
 4. drätselkammare

  drätselkammare, före 1971 en stads styrelse. Enligt 1862 års förordning om kommunalstyrelse i stad var drätselkammaren det organ, tillsatt av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga, som skulle förvalta stadens finanser och fastigheter och handha vissa andra, företrädesvis ekonomiska, ärenden.
 5. drätselkammare

  drät`selkammare subst. ~n äv. drätselkammarn, plur. drätselkamrar el. ~, best. plur. drätselkamrarna ORDLED: drätsel--kamr-ar
  Svensk ordbok