1. dråp

  dråp, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken innebär uppsåtligt dödande, dvs. mord, i de fall då detta är att anse som mindre grovt eller med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen.
 2. dråp

  dråp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dråp-et
  Svensk ordbok
 3. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 4. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.

 5. kriminalpolitik

  kriminalpolitik, statliga åtgärder som rör brottsligheten, huvudsakligen genom strafflagstiftning, polis, åklagarväsen, domstolar och kriminalvård.

 6. våldsbrott

  våldsbrott, gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och våldtäkt.
 7. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 8. dråpare

  drå`pare subst. ~n äv. dråparn, plur. ~, best. plur. dråparna ORDLED: dråp-ar-en
  Svensk ordbok
 9. dråplig

  drå`plig adj. ~t ORDLED: dråp-lig
  Svensk ordbok
 10. dråpslag

  drå`pslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dråp--slag-et
  Svensk ordbok