1. dröjsmål

  dröjsmål, samlande benämning för de fall när någon inte fullgör sin förpliktelse i tid.
 2. dröjsmålsränta

  dröjsmålsränta, överränta, straffränta, den ränta som ska erläggas när betalning av en skuld inte sker i tid.
 3. New Deal

  New Deal, samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes in för att häva den ekonomiska depressionen i USA under främst 1930-talet.

 4. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 5. katt

  katt, tamkatt, Felis catus, art i familjen kattdjur.

 6. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
 7. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 8. regnbåge

  regnbåge, optiskt fenomen i atmosfären i form av en cirkulär båge i spektrums färger som uppstår då solljus bryts och reflekteras i vattendroppar.

 9. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 10. dröja

  dröj`a verb dröjde dröjt, pres. dröjer ORDLED: dröj-er SUBST.: dröjande
  Svensk ordbok