1. drömsömn

  drömsömn, REM-sömn, se dröm och sömn.
 2. drömspel

  drömspel, skådespel som till form och/eller innehåll försöker efterlikna drömmens värld.
 3. drömslott

  dröm`slott subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dröm--slott-et
  Svensk ordbok
 4. drömstart

  dröm`start subst. ~en ~er ORDLED: dröm--start-en
  Svensk ordbok
 5. drömsk

  drömsk adj. ~t ORDLED: dröm-ska
  Svensk ordbok
 6. Ett drömspel

  Ett drömspel, drama av August Strindberg, färdigställt 1902 och uruppfört 1907.

 7. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.
 8. dröm

  dröm´ subst. ~men ~mar ORDLED: drömm-en
  Svensk ordbok
 9. drömtydning

  drömtydning, se dröm.
 10. Tor Jonsson

  Jonsson, Tor, 1916–51, norsk författare.