1. drömtid

  drömtid, den mytologiska urtiden enligt föreställningar hos Australiens ursprungliga befolkning.
 2. drömtydning

  drömtydning, se dröm.
 3. drömtydning

  dröm`tydning subst. ~en ~ar ORDLED: dröm--tyd-ning-en
  Svensk ordbok
 4. Eiríksmál

  Eiríksmál , fornnordiskt kväde av okänd skald.
 5. relativa pronomen

  relativa pronomen, undergrupp av pronomen som används i relativa bisatser ( relativsatser), där de betecknar samma företeelse som hela den nominalfras där bisatsen är attribut.
 6. Erik Bengtson

  Bengtson, Erik, född 1938, författare.
 7. Nötknäpparen

  Nötknäpparen är namnet på en rysk balett med musik av kompositören Pjotr Tjajkovskij.

 8. OAU

  OAU, Organization of African Unity, Organisationen för afrikansk enhet, afrikansk samarbetsorganisation för alla självständiga stater, grundad 1963 i Addis Abeba, som därefter var organisationens säte.
 9. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.
 10. Knutbymålet

  Knutbymålet, benämning på ett kriminalfall 2004, ett av Sveriges mest uppmärksammade.