1. drönare

  drönare, vanlig benämning på förarlös flygfarkost för militärt eller civilt bruk.

 2. drönare

  drönare, hanligt honungsbi.
 3. drönare

  drö`nare subst. ~n äv. drönarn, plur. ~, best. plur. drönarna ORDLED: drön-ar-en
  Svensk ordbok
 4. drön

  drön subst. ~et ORDLED: drön-et
  Svensk ordbok
 5. dröna

  drö`na verb ~de ~t ORDLED: drön-ar SUBST.: drönande; drön
  Svensk ordbok
 6. Nikolaj Novikov

  Novikov, Nikolaj, 1744–1818, rysk författare och upplysningsman.
 7. biodling

  biodling, näringsgren vars utövare håller främst honungsbin ( Apis mellifera) och utnyttjar dem som producenter av honung och vax samt som pollinatörer.
 8. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 9. Gaston

  Gaston, franska Gaston Lagaffe, tecknad skämtserie 1957–96, skapad av André Franquin.
 10. tredje industriella revolutionen

  tredje industriella revolutionen, Industri 3.0 (engelska Industry 3.0), utvecklingsfas i den industriella revolutionen som kännetecknas av datorutveckling, digitalisering och automation.