1. drösning

  drösning, dråsning, fröets naturliga lossnande från moderplantan i samband med mognaden.
 2. drösfasthet

  drösfasthet, dråsfasthet, benägenheten hos främst odlade växter att behålla kärnor och frön i ax och fröställningar fram till mognad och skörd.
 3. drös

  drös subst. ~en [drö´s-] ~ar el. drö`se ~n [drö`s-] drösar ORDLED: drös-en
  Svensk ordbok
 4. dröse

  dröse se drös
  Svensk ordbok
 5. drösa

  drö`sa verb dröste el. ~de, dröst el. ~t ORDLED: drös-er SUBST.: drösande
  Svensk ordbok
 6. spillsäd

  spillsäd, kärnor och frön som drösat och inte uppsamlats vid skörd, t.ex. vid skördetröskning av övermogna grödor.
 7. dråsa

  drå`sa verb ~de ~t ORDLED: drås-ar SUBST.: dråsande
  Svensk ordbok