1. Dracula

  Dracula, öknamn på Vlad Țepeș, vojvod av Valakiet i nuvarande Rumänien.

 2. drank

  drank, biprodukt från framställning av både teknisk sprit och sprit för konsumtion.
 3. dragspel

  dragspel, dragharmonika, handklaver, samlingsbeteckning för en grupp musikinstrument ( fritungeinstrument) med höger- och vänsterhandsmanualer (tangenter eller knappar) monterade på ömse sidor av en bälg.
 4. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 5. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 6. draghållfasthet

  draghållfasthet, mått på ett materials förmåga att motstå draglaster; bestäms med hjälp av dragprov; se dragprovning.
 7. drabant

  drabant, äldre benämning på måne eller satellit.
 8. Dramaten

  Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Stockholm, Sveriges nationalscen för talteater, statlig kulturinstitution sedan 1975.

 9. drake

  drake, ett i stora delar av världen omtalat fantasidjur som är ödlelikt, jättestort och ofta eldsprutande.
 10. drabant

  drabant, i Sverige benämning, från åtminstone början av 1500-talet, på krigsman som ingick i kungliga personers livvakt.