1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 3. dragkraft

  dragkraft är en kraft som verkar på ett föremål och påverkar dess rörelse.

 4. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 5. drake

  drake är ett sagodjur som det berättats om över stora delar av världen.
 6. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 7. François de Voltaire

  Voltaire, François de (egentligen François Marie Arouet), född 21 november 1694, död 30 maj 1778, fransk författare.
 8. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 9. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 10. enzymer

  enzymer är proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen.