1. drabant

  drabant, i Sverige benämning, från åtminstone början av 1500-talet, på krigsman som ingick i kungliga personers livvakt.
 2. Arvid Horn

  Horn, Arvid, född 6 april 1664, död 18 april 1742, greve, riksråd, kanslipresident; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).

 3. Karl XI:s drabanter

  Karl XI:s drabanter, en för statsceremonier avsedd paradtrupp vid svenska hovet.
 4. drabant

  drabant, äldre benämning på måne eller satellit.
 5. drabant

  draban´t subst. ~en ~er ORDLED: drab-ant-en
  Svensk ordbok
 6. Livdrabantkåren

  Livdrabantkåren, militärt förband som efter Karl  XII:s död ersatte de då upplösta Kungl. Maj:ts drabanter som kungens livvakt.
 7. Gustaf Linden

  Linden, Gustaf, 1879–1964, arkitekt, byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens stadsplanebyrå 1930–44.
 8. Sturemorden

  Sturemorden, benämning på det blodiga drama som på Erik XIV:s order utspelades i Uppsala 24 maj 1567.
 9. Johan Giertta

  Giertta, Johan, 1666–1740, friherre, militär.
 10. Dionysius Beurraeus

  Beurraeus, Dionysius, död 1567, fransk-svensk hovman m.m., riksråd från 1562.